Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langmarkskolens logo
Mobil menu

Principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Formål:
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

Skolens ansvar
Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.
Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle klassetrin.

Ekskursioner, skolerejser og lejrskoler
Formål
Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet.

Skolens ansvar
Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid 
Skolen tilstræber, at betaling af kostpenge til hytteture og lejrskole max beløber sig til 75 kr. pr. døgn. Dog kan der indkræves 500 kr. i alt ved lejrskole til udlandet i udskolingen
Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde.
Skolen tilstræber, at alle klasser er på lejrskole mindst to gange i løbet af skoletiden.
Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.
Skolen tilstræber, at der deltager voksne af hvert køn i lejrskolerne.

Praktik og brobygning
Formål
Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.
Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.
Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.