Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langmarkskolens logo
Mobil menu

Indskolingen på Langmarkskolen

Høj faglig, god trivsel, fællesskab og bevægelse for 0.-3. klasse
På Langmarkskolen arbejder vi for at skabe de bedste forudsætninger for skolestart. Høj faglighed, god trivsel og fællesskab er derfor centrale fokuspunkter for os som skole.

For at skabe faglige gode resultater, skal eleverne trives og være motiverede for læring. Det arbejder vi meget målrettet på i indskolingen og i samarbejdet med distriktets børnehaver. Dit barn vil derfor møde engagerede pædagoger og lærere på skolen, som er i dialog med dig om dit barns læring og trivsel både i skolen og i SFO Myretuen.

Vi arbejder i indskolingen på, at der er kendte voksne over flere år i fagene for at skabe den bedste ramme for læring og trivsel. Der er typisk mere end en kontaktlærer pr. klasse. Pædagogerne vil ligeledes deltage i skoledagen på udvalgte årgange – primært i indskolingen.

Ønsker du en uddybning af skolestarten på Langmarkskolen, må du meget gerne kontakte skolen for at få svar på dine spørgsmål om skolestart eller besøge skolen – og på den måde få indtryk af vores indskoling.

Vi har et lidt anderledes tilbud
Langmarkskolen er breddeidrætsskole i Team Danmark-regi. Det betyder, at vi har flere idrætstimer end andre skoler i kommunen. Dit barn har derfor idræt to gange om ugen i indskolingen i stedet for én gang.

På Langmarkskolen vil dit barn i indskolingen også lære at spille på et instrument , da vi på 3. årgang har et samarbejde med musikskolen. Dit barn lærer her at spille på et blæseinstrument i musikundervisningen.

Samarbejde med børnehaverne
Som skole vægter vi, at børnene fra dagtilbuddene kommer på skolen inden skolestart, da kendskab til skolen giver et rigtigt godt afsæt for at få en god og tryg skolestart. Børnehaverne bruger skolens bibliotek sammen med skolens personale – her har vi fokus på den gode læseoplevelse og udvikling af børnene sprog. Storbørnsgrupperne fra børnehaverne og børnehaveklasserne laver sammen en musikforestilling hvert år i november måned. Det sker i samarbejde med musikskolen.

Skolens gode legeplads danner også hyppigt rammen for besøg fra børnehaverne og vuggestueren. Børnehaven bruger endvidere også lokalerne ved siden af SFO Myretuen.