Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Langmarkskolens logo
Mobil menu

Principper for faglig fordybelse og lektiehjælp på Langmarkskolen

Baggrund
Det fremgår af folkeskoleloven (§15), at der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden, enten som en del af den understøttende undervisning eller som undervisning i fagene.

Lektiehjælp og faglig fordybelse skal bruges, så alle elever bliver udfordret, og får den nødvendige tid og hjælp til at lære og forbedre sig fagligt. Faglig fordybelse kan blandt andet være at give eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag, eller tilbyde turboforløb, så eleverne gennem intensive fag- eller opgavespecifikke forløb kan nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. Aktiviteterne kan lægges som en del af undervisningen i fagene eller som understøttende undervisning, afhængig af en konkret vurdering.

Principper
Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp planlægges og afvikles, så eleverne kan arbejde med:
•    forforståelse og forberedelse af den kommende undervisning,
•    faglige udfordringer der ligger ud over den almindelige undervisning
•    træning og fordybelse

Tiden til fordybelse og lektiehjælp placeres som udgangspunkt hos årgangens lærere/pædagoger, så den kan udnyttes mest effektivt.
Deltagelsen i faglig fordybelse og lektiehjælp foregår i et samarbejde mellem skole og hjem.